AC Fitness Academy Vás zve na školení stupně C 

workshop
Využití balančního náčiní typu fitball, overball, BOSU atd. v lekcích seniorů

Navigace: Úvod \Vzdělávání \ Školení a workshopy \ workshop využití balančního náčiní v lekcích seniorů

Termín

připravujeme

Místo

AC Fitness Merhautova 224, 613 00 Brno (konečná tram č.5)

Hodinová dotace

10:00 - 17:30

Cena

1890,- Kč

Pro koho je workshop určený 

 • lektory

 • fitness instruktory

 • fyzioterapeuty

 • zájemce o práci lektora / instruktora (získáte přehled o možnostech, čemu se věnovat a kterým směrem jít)

 • veřejnost - skvěle si zacvičíte

Z workshopu budete odcházet spokojení všichni. Je určený pro odbornou i laickou veřejnost. Zájemci o workshop nepotřebují žádná předchozí školení ani zkušenosti, aby se mohli workshopu účastnit.

Další workshopy a školení :

Co získáte účastí na tomto workshopu

 • vyzkoušíte v praxi cvičení na balančním náčiní, ale také se dozvíte teoretické informace k tomuto typu cvičení, abyste ho pak mohli v praxi dobře aplikovat do lekcí pro svoje klienty

 • získáte užitečné tipy pro cvičení se seniory

 • získáte zásobník cviků vhodný pro lekce seniorů

 • všechny cviky můžete používat také v lekcích pro ostatní věkové skupiny

 • získáte představu o tom, co můžete získat a co se dozvědět na celodenním školení těch typů cvičení, které na workshopu vyzkoušíte - snáze se pak pro školení rozhodnete

 • načerpáte nové nápady

Obsah workshopu

V lekcích pro seniory zařazujeme jednodušší pozice a pomalejší tempo, které je adekvátí a  vhodné pro tuto věkovou skupinu.

Workshop je zaměřený především na balanční pozice, protože stabilita a rovnováha jsou pro seniorskou věkovu skupinu vemi důležité.

Získáte široký zásobník cviků s náčiním i bez náčiní.  Díky balančním pomůckám je cvičení nejen obtížnější, ale pro klienty také mnohem zajímavější a zábavnější.

Všechny cviky, které vyzkoušíte na tomto workshopu můžete používat i v lekcích pro jiné věkové skupiny.

 

Každý účastník získá

Tento Certifikát s popisem dané specializace svědčí o absolvování daného školení, ale sám o sobě neopravňuje k získání Živnostenského listu. K tomu je nutné absolvovat školení akreditované Ministerstvem školství a tělovýchovy.

My vám je pomůžeme získat. Jsme vzdělávací instituce, která tuto akreditaci získala.

 

 

vzdělávání pod jednou střechou

akreditované kurzy

jsme tu pro vás od roku 1996

výměna zkušeností

stovky pokojených klientů