PROFESNÍ KVALIFIKACE

Co to jsou Profesní kvalifikace?

Profesní kvalifikace jsou standardy minimálních znalostí a dovedností, které by v daném oboru a na dané úrovni měl konkrétní profesionál umět.

Vycházejí z Evropského kvalifikačního rámce. V České republice jsou aplikovány v rámci projektů Národní  soustavy kvalifikací (NSK) a Národní soustavy povolání (NSP) a realizovány na základě zákona 179/2006 Sb. o ověřování výsledků celoživotního vzdělávání.

Jedná o nastavení parametrů pro zkoušku, podobně, jako se dělají zkoušky z jazyků. Nezáleží na tom, jakým způsobem a kde profesionál získal své znalosti a dovednosti, důležitý je jejich aktuální stav, který se prokáže při zkoušce.

 Kdo může zkoušet z profesních kvalifikací?

Požadavky na zkoušku jsou definovány v tzv. Hodnotícím standardu PROLINK na stránku HS, kde je stanoveno, co přesně má zkoušený umět, jakým způsobem se to ověří a také kdo to ověří. Pro jednotlivé Profesní kvalifikace tak platí přesné požadavky na zkoušející obvykle definované vzděláním a délkou praxe v daném oboru.

V AC Fitness Academy jsou schválení čtyři autorizovaní zástupci, kteří mohou zkoušet. Tento počet osob v jednom školicím centru je v rámci školicích center ČR v oblasti fitness ojedinělý. Výše uvedený fakt svědčí o vysoké kvalitě školitelů naší vzdělávací akademie. Konkrétně se jedná o tyto osoby:

PaedDr. Hana Toufarová (aerobik, bodystyling)

Mgr. Lenka Fasnerová (Power yoga, aerobik, bodystyling)

Lada Jestříbková (aerobik)

Blanka Přetáková (Power Yoga, aerobik)

 

 Jak mohou zkoušky z profesních kvalifikací nahradit například absolvování VŠ tělovýchovného směru?

Evropský kvalifikační rámec je rozdělen do 8 stupňů, kde orientačně stupeň 4 odpovídá středoškolskému vzdělání s maturitou, stupeň 5 přibližně VOŠ. V oboru fitness se zatím celoevropsky pohybujeme na úrovních EQF 2 (prechoreografické styly skupinových lekcí typu Les Mills), EQF 3 (Fitness Instruktor a Group Fitness Instruktor), EQF 4 (Personal Trainer) a EQF 5 pro cvičení osob s civilizačními onemocněními či cvičení seniorů. Vysokoškolskému studiu by tedy zatím zkoušky rozhodně neměly konkurovat.

 Čím je zaručena objektivita a kvalita zkoušek?

Autorizaci ke zkoušení uděluje tzv. Autorizující orgán, pro náš obor je to MŠMT, na základě požadavků Hodnotícího standardu. Autorizovanou osobou pro oblast fitness je Hospodářská komora České Republiky, která při výběru autorizovaných zástupců a míst pro zkoušení exklusivně spolupracuje s Českou komorou fitness. Autorizovanými zástupci jsou známé a zkušené osobnosti české fitness scény. Power jogu tak bude zkoušet např. Václav Krejčík, Pilates Daniel Müller, Bodystyling  a AerobiHana Toufarová atd. Zkoušející musí být u zkoušky vždy dva, co by mělo zaručit její objektivitu. Přesný obsah zkoušky je dán Hodnotícím standardem dané profesní kvalifikace. Osvědčení o absolvování zkoušky z profesní kvalifikace by se tak mělo stát nejobjektivnějším měřítkem minimální úrovně znalostí a dovedností fitness profesionálů v České republice.

Ze kterých profesních kvalifikací je možné se vyzkoušet?

Závěrečné schválení MŠMT a autorizaci ke zkoušení existuje nyní pro: instruktory aerobiku, bodystylingu, power jogy, pilates a indoor cyclingu.

K čemu potřebuji zkoušku z profesní kvalifikace? A kde stačí dosavadní certifikáty z víkendových kurzů?

Každý, kdo poskytuje tělovýchovné služby bez ohledu na způsob spolupráce s provozovatelem fitness centra – tedy ať už je zaměstnán či svoji činnost provozuje jako OSVČ, musí prokázat svou odbornost v konkrétní oblasti cvičebních stylů. Dosud se odbornost prokazovala buď diplomem ze střední, vyšší odborné nebo vysoké školy tělovýchovného zaměření a/nebo dokladem o absolvování kurzu akreditovaného MŠMT. Profesionálové, kteří poskytují tělovýchovné služby bez dostatečné odbornosti, porušují živnostenský zákon a hrozí jim pokuta až do výše750.000,- Kč. Zkouška z profesních kvalifikací je nově třetí možností, jak svou odbornost prokázat a je určena všem, kteří své znalosti, dovednosti a zkušenosti získali celoživotnímvzděláváním, praxí, studiem v zahraničí apod.

Nejsou absolventi zkoušek méně odborně zdatní, než například vysokoškoláci vzdělaní v oboru sportu?

Záleží na úhlu pohledu, vázanou živnost a tedy dostatečnou odbornost pro poskytování tělovýchovných služeb dnes dostane vysokoškolák se specializací management sportu. Toto vzdělání zcela jistě není důkazem toho, že umí vést skupinové lekce či osobní trénink. Důležitý je praktický výstup, tedy jakou úroveň osobních služeb daný profesionál poskytuje. Zcela jistě se shodneme na tom, že dobré vzdělání je jedním, nikoliv však jediným prostředkem ke kvalitní fitness službě.

Jsem osobní trenér, kterou zkoušku z profesní kvalifikace mohu
v tuto chvíli absolvovat?

Profesní kvalifikace Osobní trenér ve fitness je zpracována, nikoliv však schválena MŠMT, kde na schválení čeká již 3 roky. Aktuálně by se náhradním, nikoliv však ideálním řešením pro osobní trenéry bez dostatečné odbornosti, mohla stát zkouška z profesní kvalifikace Instruktor bodystylingu. Je to však možnost hlavně pro ty, kteří se vedle osobního tréninku věnují i skupinovým lekcím posilovacího charakteru.

 

Zdroj: www.narodnisoustavakvalifikaci.cz

 

Navigace: Úvod \Vzdělávání \ Akreditované kurzy \  Profesní kvalifikace