AC Fitness Academy Vás zve na školení stupně C

Pojďte cvičit, pojďte si hrát

(posilování a strečink pro děti)

Navigace: Úvod \Vzdělávání \ Akademie pohybu pro děti \Posilování  a strečink pro děti

Termín

připravujeme

Místo

AC Fitness Merhautova 224, 613 00 Brno (konečná tram č.5)

Hodinová dotace

9,00 -14,00

Cena

1250,- Kč

Pro koho je školení určeno

 • pro všechny, kteří pracují s dětmi
 • pro ty, kteří chtějí začít pracovat s dětmi v oblasti pohybové přípravy
 • lektory a instrukrory zájmových kroužků, sportovních klubů
 • trenéry z nejrůznějších oblastí sportu
 • zájemce o práci lektora / instruktora (získáte přehled o možnostech, čemu se věnovat a kterým směrem jít)
 • pedagogy
 • lektory i instruktory ve fitness  atd.

K účasti na školení není potřeba  předchozí školení, ale je samozřejmě výhodou. Pokud máte zájem o základní akreditované školení, více informací najdete zde

Obsah školení

Teorie:

 • nebezpečí překotného růstu a svalových dysbalancí u dětí
 • svalstvo převážně fázické
 • svalstvo převážně posturální

Praxe:

 • zpevňování
 • posilování
 • strečink
 • praktické návody ke cvičení
 • hry pro rozvoj silových schopností a flexibility

Co získáte účastí na tomto školení

 V praktických lekcích se seznámíte s moderním pohledem na rozvoj silových schopností a flexibility tak, aby byl kladen velký důraz

 • na zdravotní hledisko dané problematiky 
 • současně na rozvoj radosti z pohybu.

Na tomto základě pak je možné vytvořit prostor pro tvorbu kladných pohybových zážitkům u dětí jako základu pozdějšího kladného vztahu k pohybu vůbec.

 • dozvíte se, jak s dětmi správně posilovat
 • jak vést strečink pro děti
 • poznáte hry jako jednu z cest zdravého posilování
 • získáte bohatý zásobník cviků a her k rozvoji silových schopností a flexibility

Ostatní školení

Každý účastník získá

Tento Certifikát s popisem dané specializace svědčí o absolvování daného školení, ale sám o sobě neopravňuje k získání Živnostenského listu. K tomu je nutné absolvovat školení akreditované Ministerstvem školství a tělovýchovy.

My vám je pomůžeme získat. Jsme vzdělávací instituce, která tuto akreditaci získala.

DOTAZY

Pokud máte jakékoli dotazy k informacím ohledně školení, kontaktujte nás.

vzdělávání pod jednou střechou

akreditované kurzy

jsme tu pro vás od roku 1996

výměna zkušeností

stovky pokojených klientů