Podrobný obsah rekvalifikačního kurzu Instruktor Bodystylingu

Orientace v anatomii a fyziologii pohybové soustavy člověka

 • Popis a vysvětlení dělení pohybového systému člověka (pasivní, aktivní, řídící složka)
 • Popis struktury, tvaru a funkce jednotlivých kostí a kloubů
 • Druhy svalové tkáně, fyziologii svalové činnosti a obecné typy svalových kontrakcí
 • Nejdůležitější svaly a svalové skupiny z hlediska funkce, lokalizace a zatížení při pohybech

Analýza držení těla v polohách a pohybech a analýza pohybových stereotypů pro potřeby posilovacích forem cvičení

 • Popis správného držení těla a pohybové stereotypy
 • Analýza modelového příkladu držení těla, případné odchylky od normy
 • Cviky a cvičební programy vhodné pro zmírnění nebo odstranění pohybových stereotypů

Sestavení vhodného cvičebního programu pro skupinovou lekci posilovacích forem cvičení

 • Specifika posilování, metody a odlišnosti od jiných cvičebních technik a programů
 • Obecné zásady stavby lekce bodystylingu (hlavní cíle a cviky v úvodní části, obecné cíle hlavní části, obecné cíle v závěrečné části
 • Základní principy posilování, technika cvičení
 • Základní principy strečinku, techniku cvičení, vysvětlit jeho důležitost a využití během cvičení
 • Metody a postupy, jak učit klienty pochopit a osvojit si základní principy posilovacích metod
 • Modelový příklad zápisu praktické lekce
 • Zásady metodiky a organizace sportovního tréninku

 

Vysvětlení a předvedení posilovacích cviků, včetně techniky provedení pohybu a korekce nesprávného provedení

 • Popis, vysvětlení a předvedení základní pozice a polohy těla užívané v metodě posilování s vahou vlastního těla
 • Popis jednotlivých svalů a svalových skupin, které se zapojují při správném provedení základních pozic a poloh užívaných v metodě posilování s vahou vlastního těla
 • Předvedení a popis nejčastějších příkladů chybného provedení základních pozic a poloh užívaných v metodě posilování s vahou vlastního těla
 • Předvedení a popis modifikace umožňující správné provedení jedincům s různými typy oslabení, zkrácení apod.
 • Předvedení a popis cviků s vahou vlastního těla jednotlivých úrovní (základní, střední pokročilosti a pokročilé) a každý charakterizovat
 • Předvedení a popis cviků s vahou vlastního těla jednotlivých úrovní (základní, střední pokročilosti a pokročilé) a každý charakterizovat

 

Vedení skupinové lekce posilovacích forem cvičení

 • Vedení skupinové lekce posilovacích forem cvičení pomocí jasného, přesného a dostatečně hlasitého verbálního vysvětlení a dobře viditelného ukázání správného provedení cviku
 • Vedení lekce plynule, ve vhodném tempu a v souladu s hudbou, navazovat cviky bez zbytečných pauz, sladění pohybů a cviků s verbálním i neverbálním vysvětlováním
 • Diagnostika případných chyb jednotlivců i celé skupiny
 • Motivovace a tvorba  pozitivní a příjemnou atmosféry na lekcích

Modifikace cvičebního programu posilovacích cviků s využitím lehkého náčiní a dalších balančních pomůcek

 • Příklady cviků s využitím lehkých činek,  vysvětlení a zdůvodnění užití této pomůcky v daných cvicích
 • Příklady  cviků s využitím velkého balónu a overballu, vysvětlení a zdůvodnění užití této pomůcky v daných cvicích
 • Příklady  cviků s využitím pomůcky „bosu“, vysvětlení a zdůvodnění užití této pomůcky v daných cvicích
 • Příklady  cviků s využitím stepu, vysvětlení a zdůvodnění užití této pomůcky v daných cvicích

Modifikace cvičebního programu posilovacích forem cvičení pro specifické skupiny klientů

 • Specifika skupiny „těhotné ženy“ v souvislosti se cvičením aerobiku
 • Specifika skupiny „ženy po porodu“ v souvislosti se cvičením aerobiku
 • Specifika skupiny „senioři“ v souvislosti se cvičením aerobiku
 • Specifika skupiny „lidé po zranění pohybového systému“ v souvislosti se cvičením aerobiku
 • Specifika skupiny „lidé s civilizačním onemocněním“ v souvislosti se cvičením aerobiku
 • Specifika skupiny „děti“ v souvislosti se cvičením aerobiku

Poskytování základního poradenství v oblasti zdravého životního stylu včetně zdravé výživy a pitného režimu

 • Pojem zdravý životní styl, jeho složky, pojmy fitness a wellness
 • Obecné zásady racionální stravy a správné skladby jídelníčku v průběhu dne a v závislosti na pohybových aktivitách
 • Obecné zásady vhodného pitného režimu v průběhu dne a vhodného doplňování tekutin při pohybových aktivitách
 • Základní zásady osobní hygieny a hygieny před i po pohybových aktivitách

Poskytování první pomoci při lekcích skupinového cvičení

 • Vyhodnocení rychlé nenadálé situace (např. bezvědomí, epileptický záchvat), určit druh a rozsah poranění či poškození a navrhnout způsoby řešení
 • Správná podoba rozhovoru při volání na záchranný systém
 • Správný postup při neodkladné resuscitaci
 • Správný postup poskytnutí první pomoci při nejčastějších úrazech (vykloubení kotníku, poranění vazů kotníku, kolene, ramene, svalové zranění, mdloby, nevolnost apod.)

Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů při sportovních aktivitách

 • Zásady bezpečnosti a prevence úrazů
 • Zásady prevence do dvou hlavních skupin, charakteristila a příklady
 • Způsoby zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví klientů na skupinových a individuálních lekcích

Navigace: Úvod \Vzdělávání \ Akreditované kurzy

CO JSOU AKREDITOVANÉ KURZY

Chcete se stát lektorem, instruktorem ve fitness? Chcete bý nejlepší lektor  a mít plné lekce spokojených klientů? Pak potřebujete to nejlepší vzdělání a my vám ho nabízíme. Jedná se o kurzy akreditované Ministerstvem školství ČR. Úspěšné absolvování akreditovaného kurzu je cesta k získání Osvědčení o příslušném vzdělání a k lektorování.

Máme tyto akreditace Minsterstva školství a tělovýchovy

 • Instruktor Aerobiku
 • Instruktor Bodystylingu

 

PRO KOHO JSOU AKREDITOVANÉ KURZY URČENÉ

Akreditované kurzy jsou určené pro:

 • zájemce z řad veřejnost, kteří by chtěli pracovat jako lektoři

Akreditované kurzy jsou zakončené zkouškami  a po jejich úspěšném absolvování získáte Živnostenský list. To znamená, že můžete pracovat jako lektor.

 

PROČ ABSOLVOVAT AKREDITOVANÉ KURZY

Akeditované kurzy absolvované v AC Fitness Academy vám zaručí

 • kvalitní vzdělání
 • moderní informace
 • získáte Osvědčení
 • na základě Osvědčení můžete žádat o Živnostenský list
 • můžete pracovat jako lektor
 • budete mít předpoklad pro kvalitní práci

CO SE V AKREDITOVANÉM KURZU NAUČÍTE

Z workshopu si odnese každý účastník jen ty nejlepší zkušenosti:

 • lektoři - získají nové znalosti a zásobníky cviků, seznámí se s novými typy cvičení  a nákladě těchto zkušestí se pak mohou rozhodovat, pro obsáhlejší celodenní školení
 • zájemci o práci instruktora - vyzkouší si různé druhy cvičení a rozmanité typy lekcí, to jim může usnadnit výběr, v jakém směru si udělt hlavní akreditované školení
 • veřejnost -  jsou to skvělé příležitosti si dobře zacvičit a vzkoušet přitom různé typy lekcí a neobvyklé varianty cvičení

MÍSTO AKREDITOVANÝCH  KURZŮ

Všechny vzdělávací akce se konají v AC Fitnesss, Merhautova 224, 613 00 Brno (konečná tram č. 5 v Černých Polích).

OSVĚDČENÍ / CERTIFIKÁTY

 

Získané Osvědčení není časově omezeno. Na základě získaného Osvědčení můžete žádat o vydání Živnostenského listu.

 

ROZSAH AKREDITOVANÝCH KURZŮ

Akreditované kurzy mají časovou dotaci 150 hodin.

Jednotlivé části kurzu se konají obvykle v pátek,  sobotu a neděli.

vzdělávání pod jednou střechou

akreditované kurzy

jsme tu pro vás od roku 1996

výměna zkušeností

stovky pokojených klientů