Podrobný obsah rekvalifikačního kurzu Instruktor Aerobiku

Orientace v anatomii a fyziologii pohybové soustavy člověka

 • Popis, vysvětlení a dělení pohybového systému člověka (pasivní, aktivní, řídící složka)
 • Sruktura, tvar a funkce jednotlivých kostí a kloubů
 • Nejdůležitější svaly a svalové skupiny z hlediska funkce, lokalizace a zatížení při pohybech
 • Druhy svalové tkáně, vysvětlit fyziologii svalové činnosti a vyjmenovat obecné typy svalových kontrakcí
 • Monitoring srdeční frekvence cvičence pomocí sporttestu, zhodnocení

Analýza držení těla v polohách a pohybech a analýza pohybových stereotypů pro potřeby aerobních a tanečních forem cvičení

 • Popis správného držení těla a pohybové stereotypy
 • Nejčastější odchylky od normy

Sestavení vhodného cvičebního programu pro skupinovou lekci aerobních a tanečních forem cvičení

 • Vývoj aerobních forem cvičení, základní podmínky a zásady aerobního cvičení
 • Druhy aerobních forem cvičení, jejich hlavní cíle
 • Stavba lekce aerobiku (hlavní cíle a cviky v úvodní části, obecné cíle hlavní a závěrečné části)
 • Základní prvky používané v aerobiku s využitím anglického názvosloví, jejich správná technika a bezpečné provedení
 • Názvosloví užívané v oblasti hudebně pohybových vztahů, zásady vhodného tempa hudební předlohy
 • Jednotlivé metody učení (výukové vzorce), jejich principy, výhody i nevýhody
 • Sestavené modelového příkladu zápisu praktické lekce aerobiku

Vedení skupinové lekce aerobních a tanečních forem cvičení

 • Jak vést skupinové lekce aerobiku pomocí jasné, přesné a dostatečné verbální i neverbální komunikace
 • Vedení lekcí v souladu s hudbou,
 • Volba správné metody učení, navazování cviků, sladění pohybu a cviků s verbálním i neverbálním vysvětlováním
 • Diagnostika případné chyby jednotlivců i celé skupiny a  jejich oprava
 • Vhodná motivace klientů, jak udržovat na lekci pozitivní a příjemnou atmosféru

Modifikace cvičebního programu aerobních a tanečních forem cvičení pro specifické skupiny klientů

 • Specifika skupiny „těhotné ženy“ v souvislosti se cvičením aerobiku
 • Specifika skupiny „ženy po porodu“ v souvislosti se cvičením aerobiku
 • Specifika skupiny „senioři“ v souvislosti se cvičením aerobiku
 • Specifika skupiny „lidé po zranění pohybového systému“ v souvislosti se cvičením aerobiku
 • Specifika skupiny „lidé s civilizačním onemocněním“ v souvislosti se cvičením aerobiku
 • Specifika skupiny „děti“ v souvislosti se cvičením aerobiku

Poskytování základního poradenství v oblasti zdravého životního stylu včetně zdravé výživy a pitného režimu

 • Pojem zdravý životní styl, jeho složky, pojmy fitness a wellness
 • Obecné zásady racionální stravy a správné skladby jídelníčku v průběhu dne a v závislosti na pohybových aktivitách
 • Obecné zásady vhodného pitného režimu v průběhu dne a vhodného doplňování tekutin při pohybových aktivitách

Poskytování první pomoci při lekcích skupinového cvičení

 • Vyhodnocení rychlé nenadálé situace (např. bezvědomí, epileptický záchvat), druhy a rozsah poranění či poškození a způsoby řešení
 • Správná podoba rozhovoru při volání na záchranný systém
 • Správný postup při neodkladné resuscitaci
 • Správný postup poskytnutí první pomoci při nejčastějších úrazech (vykloubení kotníku, poranění vazů kotníku, kolene, ramene, svalové zranění, mdloby, nevolnost apod.)

Navigace: Úvod \Vzdělávání \ Akreditované kurzy

vzdělávání pod jednou střechou

akreditované kurzy

jsme tu pro vás od roku 1996

výměna zkušeností

stovky pokojených klientů