Jak získat rekvalifikační kurz zdarma

 

Prostudujte si návod, jak získat rekvalifikační kurz zdarma

Chcete získat rekvalifikační kurzy „Instruktor Aerobiku“ nebo „Instruktor Bodystylingu“ zdarma? Tak co pro to musíte udělat?

Jsem zaměstnán a nebo evidován na ÚP a chci mít rekvalifikační kurz se zkouškou zdarma

1. Přihlaste se k nám na kurz „Instruktor Aerobiku" nebo „Instruktor Bodystylingu“ ( vyplňte kontaktní formulář nebo emailem nebo telefonicky)

2. Vyplňte formulář Zájem o zvolenou rekvalifikaci - ke stažení zde (PDF) - Jedná se o přílohu A (Kontaktní údaje na Vás, proč se hlásíte na tento kurz, potenciální zaměstnavatel) a o přílohu B, kterou po přečtení jen podepisujete.

3. My Vám k přihlášce pošleme vyplněnou Přílohu C: Potvrzení rekvalifikačního zařízení o ceně rekvalifikačního kurzu

4. Dalším krokem je připojení Potvrzení o akreditaci rekvalifikačního zařízení - (ke stažení zde

5. Odevzdat vše na ÚP nejlépe 3 týdny před konáním kurzu. (Celý proces je třeba vyřídit před zahájením rekvalifikace, zpětně nelze rekvalifikaci uznat a uhradit. Žádost na Úřad práce je nutné podat s dostatečným předstihem, aby ÚP stihl posoudit a schválit Váš požadavek na úhradu vybraného kurzu. Obvykle schvalovací proces trvá 14 dnů)

6. Úřad práce Vám, v případě schválení Vaší žádosti, předá potvrzení o úhradě kurzu (konkr. Informovaný souhlas), který nám odevzdáte na první hodině kurzu (možno i dříve).

7. Absolvovat celý kurz (min. 95% docházka a aktivní účast) – pozn. Během kurzu je nutné stále být evidován na ÚP (!)

Pokud tento postup dodržíte, máte celý kurz ZDARMA.

Pro kurz zdarma je nutné splnit následující podmínky:

  • být v evidenci Úřadu práce jako uchazeč nebo zájemce o zaměstnání,
  • mít odpovídající vstupní kvalifikační předpoklady pro daný rekvalifikační kurz a pro výkon profese, na kterou se rekvalifikuje (např. příslušný stupeň vzdělání, některé znalosti a dovednosti – záleží na typu rekvalifikace),
  • být zdravotně způsobilý/lá pro absolvování rekvalifikačního kurzu a pro výkon nové profese,
  • rekvalifikace musí být potřebná – dosavadní kvalifikace uchazeče nebo zájemce o zaměstnání neumožňuje získání vhodného pracovního místa,
  • rekvalifikace musí být účelná - po ukončení rekvalifikace je reálná šance získat zaměstnání.

Více informací o rekvalifikacích najdete zde, zdroj informací: http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/rekvalifikace

Navigace: Úvod \Vzdělávání \ Akreditované kurzy\Rekvalifikační kurz Instruktor Aerobiku\Návod  jak získat rekvalifikační kurz zdarma

komplexní vzdělávání

akreditované kurzy, rakvalifikační kurzy

jsme tu pro vás od roku 1996

výměna zkušeností

stovky spokojených klientů