NÁRODNÍ SOUSTAVA KVALIFIKACÍ

Co to je Národní soustava kvalifikací (NSK) a jak se řeší?

Projekt je zaměřený na tvorbu profesních kvalifikací. Kvalifikační a hodnoticí standardy vytvořené v rámci projektu a schválené MŠMT jsou dostupné v informačním systému NSK na adrese www.narodni-kvalifikace.cz.

Jak probíhá schvalování standardů profesních kvalifikací?

Každý kvalifikační a hodnoticí standard profesní kvalifikace prochází schvalovacím procesem, který je popsán zákonem č. 179/2006 Sb. o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Podle zákona schvalovací proces uzavírá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Každý kvalifikační a hodnotící standard, který ministerstvo schválí, je vložen do informačního systému NSK. 

Kdo schvaluje standardy v NSK?

Proces schvalování standardů v NSK má zajistit jejich nezpochybnitelnou kvalitu. Je proto poměrně složitý. Začíná souhlasným stanoviskem sektorové rady, případně jiné reprezentace zaměstnavatelů k návrhu standardů. Doporučené návrhy přebírá Národní ústav pro vzdělávání, který standardy posuzuje z metodického hlediska, zajistí další přípravu pro schvalování profesní kvalifikace a poté předkládá standard do schvalovacího procesu na autorizující orgán ( věcně příslušné ministerstvo).

Jak zjistím, co mám umět?

Každá kvalifikace má svůj kvalifikační standard (KS) a hodnoticí standard (HS). Kvalifikační standard říká, co má uchazeč umět, tj. jaké má mít znalosti a dovednosti. Hodnoticí standard říká, jak se tyto znalosti/dovednosti budou hodnotit.

Kde je možné se nechat vyzkoušet?

Zkoušky poskytují podle zákona č.179/2006 sb. tzv. autorizované osoby, jimiž mohou být např. školy či školící centra, různé firmy (právnické osoby), ale i fyzické osoby, které získaly autorizaci od autorizujícího orgánu (příslušného ministerstva), nebo i fyzické podnikající osoby.

Kde lze nalézt kontakty na autorizované osoby?

Seznam autorizovaných osob naleznete na webových stránkách http://www.narodnikvalifikace.cz

Nenašel jsem konkrétní kvalifikaci. Co to pro mne znamená?

Pokud není kvalifikace uvedena na webových stránkách, znamená to, že ještě nebyla schválena a může být v procesu schvalování, který probíhá v několika fázích. Schválené profesní kvalifikace jsou bezprostředně vkládány na webwww.narodni-kvalifikace.cz, aby byly k dispozici pro zájemce o profesní kvalifikace a autorizované osoby.

Chtěl bych získat rekvalifikaci přes NSK. Kde najdu kurzy?

Zkouška je určena lidem, kteří danou problematiku ovládají a mohou jít přímo ke zkoušce, aniž by museli navštěvovat nějaký kurz, bez ohledu na to, kde a jakým způsobem dané vědomosti a znalosti získali (takto to vyplývá ze zákona č. 179/2006 Sb.). Je ale možné přihlásit se a absolvovat rekvalifikační kurzy akreditované MŠMT.

Podle vyhlášky č. 176/2009 Sb. platí, že existuje-li schválená profesní kvalifikace pro danou oblast, musí nově akreditované rekvalifikace být zakončeny zkouškou dle profesní kvalifikace. V takovém případě byste měli získat certifikát o profesní kvalifikaci automaticky se zakončením kurzu, pokud zkoušku z profesní kvalifikace úspěšně složíte.

Kdo zkouší profesní kvalifikace?

U zkoušky profesní kvalifikace je tzv. autorizovaný zástupce. AC Fitness Academy má ve svém lektorském týmu čtyři takové osoby, což je ojedinělé v rámci všech vzdělávacích institucí v našem oboru v ČR. Autorizovanými zástupci se staly: Lenka Fasnerová, Lada Jestříbková, Blanka Přetáková, Hana Toufarová.

Kde najdu doplňující informace, které stanovují požadavky na uchazeče o zkoušku?

V hodnoticím standardu naleznete také požadavky na uchazeče (pokud jsou stanoveny), např. požadavky na jeho vzdělání, případně požadavky na zdravotní způsobilost, apod.

Co to je kvalifikační standard?

Každá profesní kvalifikace má svůj kvalifikační standard (KS) a hodnoticí standard (HS). Kvalifikační standard stanoví, co má uchazeč o zkoušku znát a umět, tj. jaké má mít znalosti a dovednosti. 

Co to je hodnoticí standard?

Hodnoticí standard stanoví, jak se tyto znalosti a dovednosti budou ověřovat, tedy jak se budou zkoušet. 

K čemu mi osvědčení o profesní kvalifikaci bude? Může toto osvědčení nahradit výuční list?

Doklad (certifikát) o úspěšném vykonání zkoušky z profesní kvalifikace PROLINK na stránkuPK evidované v Národní soustavě kvalifikací má stejně jako výuční list statut veřejné listiny – prokazuje, že jeho držitel je kompetentní vykonávat povolání, pro které je stanovena daná kvalifikace, a jako takový je zaměstnavateli uznáván. Avšak podobně jako občanský průkaz není totéž jako cestovní pas, není tento doklad totéž jako výuční list.

Mohu dělat zkoušku, když mám jen základní vzdělání?

Ano, zákon o dalším vzdělávání to umožňuje, NSK je určená právě lidem, kteří potřebují platný a všeobecně uznávaný certifikát, který se váže na konkrétní profesi. Tedy pro lidi, kteří středoškolské vzdělání nedodělali, ale mají příslušnou praxi, nebo mají střední nebo vysokou školu, ale v jiném oboru, a potřebují doklad o své praxi.

Jaké kurzy/učebnice jsou nutné ke zkoušce?

Zkouška je určena lidem, kteří danou problematiku ovládají a mohou jít přímo ke zkoušce, aniž by museli navštěvovat rekvalifikační kurz, bez ohledu na to, kde a jakým způsobem dané vědomosti a znalosti získali (takto to vyplývá ze zákona 179/2006 Sb). Pokud uchazeč zjistí podle hodnoticího standardu, že mu některé vědomosti či dovednosti chybí, a chce si je doplnit, může se obrátit na vzdělávací instituci/školu, která tyto kurzy poskytuje a která mu doporučí vhodný kurz anebo část kurzu dle potřeby ve vazbě na kvalifikaci. Stejně tak může doporučit studijní materiály.

 

Zdroj: narodnisoustavakvalifikaci.cz

 

Navigace: Úvod \Vzdělávání \ Akreditované kurzy \ Národní soustava kvalifikací