Jarni „restart“

Jarní „restart“ pro Vaše tělo

v sobotu 12.4.2014. Začínáme v 9,30 XCO Walking 55 minut s Ladou, pokračujeme 10,30 Aerobik Bodyform s Terkou a posledních 55 minut opět s Ladou a Flow Tonic.

Cena je 290 Kč (v ceně máte jontový nápoj a neperlivou vodu Aguila 0,75l).

Závazné přihlášky prosím odevzdávejte na recepci AC Fitness.

Jarní restart

Hana Toufarová

PeadDr. Hana Toufarová vystudovala na Pedagogické fakultě v Brně obor tělesná výchova. Sportovní činnosti se věnuje od dětství. V roce 1995 začala pracovat s dětmi v kroužku s názvem Aerobik Centrum Brno. V roce 1998 otevřela fitness v Černých Polích a roce 2006 se její firma stala výhradním dovozcem náčiní Flexibar do ČR.

Komentáře