AC Fitness Academy Vás zve na školení stupně C

 

Instruktor zdravotní tělesné výchovy   SENIOŘI

 

Navigace: Úvod \Vzdělávání \ Školení a workshopy \ Specializace - senioři

Termín

2.-3.6. 2018 a 16.-17.6.2018

Místo

AC Fitness Merhautova 224, 613 00 Brno (konečná tram č.5)

Hodinová dotace

10:00 - 18:30

Cena

5950,- Kč

Co získáte účastí na tomto školení

 • po absolvování stupně C a úspěšném složení závěrečných zkoušek obržíte Certifikát

 • na jeho základě můžete požádat o vystavení Živnostenského listu

 

V rámci tohoto školení:

 • absolvujete poslední závěrečný stupeň akreditivaného školení

 • dokončíte tak třístupňové vzdělání

 • projdete rozsáhlým školicím systémem, v rámci kterého vás zkušení lektoři připraví na vaši práci lektora

 • získáte obsáhlé zásobníky dalších cviků

 • získáte výborný základ pro další cvičení s vašimi klienty

 • rozšíříte s obzory a uvidíte nové možnosti své práce

Pro koho je školení určeno

Školení je určené pro:

 • pouze pro absolventy školení Instruktor zdravotní tělesné výchovy - SENIOŘI - stupeň B

 • bez absolvování předchozího stupně není účast na stupni C možná

Obsah školení

 • možnosti a způsoby posílení hlubokého svalového stabilizačního systému v lekcích pro seniory

 • moderní typy cvičení pro zvýšení síly a stability, které je možné využít v lekcích pro seniory

 • typizace lekcí pro seniory

 • využití náčiní typu rubberband a theraband pro seniorskou kategorii

 • cviky pro zvyšování flexibility a koordinace pohybu

 • kruhový trénink jako jedna z možností organizace seniorských lekcí

Lektoři

LENKA FASNEROVÁ

BLANKA PŘETÁKOVÁ

Hana Toufarová

Každý účastník získá

Tento Certifikát s popisem dané specializace svědčí o absolvování daného školení, ale sám o sobě neopravňuje k získání Živnostenského listu. K tomu je nutné absolvovat školení akreditované Ministerstvem školství a tělovýchovy.

My vám je pomůžeme získat.

Jsme vzdělávací instituce, která je držitelem 4 akreditací.

vzdělávání pod jednou střechou

akreditované kurzy

jsme tu pro vás od roku 1996

výměna zkušeností

stovky pokojených klientů