HANA TOUFAROVÁ

Navigace: Úvod \ Náš tým \ Hana Toufarová

blanka-pretakova-acftiness-flexibar-yoga-powerjoga-brno-pilates-cviceni-vbrne-acfitness-cernapole-hanatoufarova

PaedDr. Hana Toufarová

Lektoruje tyto lekce

Kontakty

hana @ hanatoufarova.cz

+420 602 934 997

V případě dotazů nebo nahlášení jakýchokoliv připomínek k chodu AC Fitness, mne neváhejte kontaktovat, budu ráda za každou zpětnou vazbu.

aerobikcentrumbrno-acbrno-sportovniklub-zavodni-aerobic-fitness-brno-cviceni-pro-deti-vseobecna-priprava-hana-toufarova
aerobikcentrumbrno-acbrno-sportovniklub-zavodni-aerobic-fitness-brno-cviceni-pro-deti-vseobecna-priprava-hana-toufarova

PeadDr. Hana Toufarová vystudovala na Pedagogické fakultě v Brně obor tělesná výchova. Sportovní činnosti se věnuje od dětství. V roce 1995 začala pracovat  s dětmi v kroužku s názvem Aerobik Centrum Brno.  V roce 1998 otevřela fitness v Černých Polích a roce 2006 se její firma stala výhradním dovozcem náčiní Flexibar do ČR.

To, že chci spojit tělesnou výchovu  a práci s dětmi jsem věděla už v páté třídě. Můj směr byl jasný a já jsem si šla za svým. Po skončení pedagogické fakulty jsem šla hned učit jako asistentka na katedru tělesné výchovy Strojní fakulty VUT a tam začala práce s dospělými - výuka, později lektorování a školení. Děti, sport a výchova a vzdělávání druhých v tomto oboru to je můj život, bez toho si nedovedu svoji práci představit.

 

Aktivity Hany Toufarové

AC Fitness

 • Instruktor aerobiku — akreditace Ministerstva školství ČR
 • Instruktor bodystylingu— akreditace Ministerstva školství ČR
 • výhradní dovozce náčiní Flexibar a XCO do Česka a na Slovensko
 • Overbally pro děti, mládež a dospělé
 • Bodystyling
 • FLEXI-BAR Basic
 • FLEXI-BAR Toning
 • Aerobik pro děti
 • XCO-Trainer
 • školitelka pro Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v celé ČR
hanatoufarova-acfitness-acbrno-flexibar-xco-kyani-brno-cviceni-deti-seniori-kurzy-lekce-posilovna
cviceni-brno-fitko-lekce-kurzy-hanatoufarova-rehabilitacni-cviceni-Egoscue-hanatoufarova

Sportovní klub Aerobik Centrum Brno

 • trenérka mistrů světa a mistrů Evropy ve sportovním aerobiku a fitness týmech
 • choreografie závodních sestav fitness týmů a sportovního aerobiku

Český svaz aerobiku a fitness FISAF.cz

 • vedoucí komise krajských vedoucích
 • člen Výkonného výboru
 • členka komise trenérů
 • rozhodčí všech soutěží

Vzdělání a certifikáty

 • Aerobic Instructor — diplom s mezinárodní platností
 • Fittness Instructor and Personal Trainer — diplom s mezinárodní platností
 • FLEXI-BAR Master Trainer
 • XCO Master Trainer
 • Aerobik pro děti
 • Balantes
 • Thai-box
 • Step aerobic
 • Pilates
 • Bodystyling
 • TRX

Granty

 • Spolupracovník grantového projektu MŠMT ČR: Program zdravotně orientované tělesné výchovy pro vzdělávací programy 1. stupně základní školy. RS 97 091.
 • Projektový manažer projektu hrazeného z GG OPVK JMK - Podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků mateřských škol v oblasti moderních pohybových aktivit v Jihomoravském kraji, č.projektu CZ.1.07/1.3.41/02.0052

                 Metodické materiály k projektu:

                 Výuka základních kroků aerobiku pomocí říkadel

                  Výuka základních kroků aerobiku pomocí písniček

                  Výuka základních kroků aerobiku pomocí  motivačního názvosloví

Publikace Hany Toufarové

 •  TOUFAROVÁ, H. Netradiční metodické výstupy ve výuce sportovní gymnastiky na PdF MUv Brně. In: sborník Tělesná výchova a sport na základních a středních školách. Brno: PdF MU, 1996, s.106 — 107. ISBN 80−210−1480−6.
 • TOUFAROVÁ, H. Zařazení aerobiku do školní tělesné výchovy. In Aktuálne trendy v školskejtelesnej výchove na 1. stupni základnej školy. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta UMB, 1998. s. 81–83.
 • TOUFAROVÁ, H. Využití aerobiku na 1. stupni základní školy. In K problematice zdravotně orientované tělesné výchovy na 1. stupni základní školy — sborník k řešení grantového projektu MŠMT ČR. Brno: Pedagogická fakulta MU, 1998, s. 36–38.
 • TOUFAROVÁ, H. Imaginace a tělesná výchova. In: ČAČKA, O. a kol. Psychologie imaginativní výchovy a vzdělávání s příklady aplikace. Brno: DOPLNĚK, 1999, 213–215. ISBN 80−7239−034−1.
 • TOUFAROVÁ, H. Aerobik pro nejmenší. CD + metodický materiál k CD. Praha: RAABE, 2000.
 • TOUFAROVÁ, H. Aerobik s dětmi. Olomouc: HANEX, 2001. ISBN 80−85783−35−5.
 • TOUFAROVÁ, H. Posouzení energetické náročnosti aerobiku u dětí ve věku 8 –11 let pomocí Kenzova kalorimetru. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2001.
 • TOUFAROVÁ, H. Skotačíme na bublinách (overbally pro děti). Brno, 2003.
 • TOUFAROVÁ, H. Začalo to Beruškou. CD + metodický materiál k CD. Ostrava: Ragtime Records 2003.

 • TOUFAROVÁ, H. Aerobik s dětmi PLUS. Olomouc: HANEX, 2003. ISBN 80-85783-42-8.

 • TOUFAROVÁ, H. Aerobik pro děti na 1. stupni ZŠ. E-learningový texu v rámci projektu University Palackého Olomouc. 2007.
 • TOUFAROVÁ, H. Říkadla k dětskému aerobiku. CD + metodický materiál k CD. Olomouc: HANEX, 2008. ISBN 978−80−7409−022–6
 • TOUFAROVÁ, H. Aerobik s Beruškou. CD + metodický materiál k CD. Olomouc: HANEX, 2008. ISBN 978−80−7409−022−2.
 • TOUFAROVÁ, H. Aerobik (nejen) do školy. CD + metodický materiál k CD. Olomouc: HANEX, 2008. ISBN 978−80−7409−022−9.
 • TOUFAROVÁ, H. Aerobik pro předškolní děti (podzimní aktualizace). Praha: RAABE, 2008.
 • TOUFAROVÁ, H. Aerobik pro předškolní děti (zimní aktualizace). CD + metodický materiál k CD. Praha: RAABE, 2008.
 • TOUFAROVÁ, H. Fit děti - DVD pro širokou veřejnost FISAF FITNESS COLLECTION. Praha: 2010.
 • TOUFAROVÁ, H. Výuka základních kroků aerobiku pomocí říkadel. CD + metodický materiál k CD. Brno: 2014.
 • TOUFAROVÁ, H. Výuka základních kroků aerobiku pomocí písniček. CD + metodický materiál k CD. Brno: 2014.
 • TOUFAROVÁ, H. Výuka základních kroků aerobiku pomocí motivačního názvosloví. CD + metodický materiál k CD. Brno: 2014.