EVROPSKÝ RÁMEC KVALIFIKACÍ

Od roku 2008 probíhají v evropských zemích tzv. přiřazovací procesy, v rámci kterých jsou všechny profesní kvalifikace v jednotlivých zemích přiřazovány k osmi úrovním společného evropského rámce kvalifikací. V České republice probíhá přiřazovací proces od roku 2009. Jeho výsledkem je možnost rozdělení všech kvalifikací do osmi úrovní EQF. 

Úroveň EQF                       Dosažené vzdělání

8       vysokoškolské – doktorský studijní program
7        vysokoškolské – magisterský studijní program
6       vysokoškolské – bakalářský studijní program, vyšší odborné vzdělání
5        programy krátkého cyklu (v ČR se teprve budou vytvářet)
4       střední vzdělání s maturitní zkouškou (všeobecné, s odb. výcvikem)
3       střední vzdělání s výučním listem (délka studia 3 roky)
2       základní vzdělání, stř. vzdělání bez výučního listu, stř. vzdělání s výučním listem
1        základy vzdělání (základní škola speciální)

Úroveň Evropského rámce kvalifikací (EQF) profesní kvalifikace
Instruktor Aerobiku” = 3

Úroveň Evropského rámce kvalifikací (EQF) profesní kvalifikace
Instruktor Bodystylingu” = 3 

Zdroj: www.centrumis.cz

 

Navigace: Úvod \Vzdělávání \ Akreditované kurzy \ Evropský rámec kvalifikací